Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
П-1639 / 28.9.2023 Публична общинска собственост с.Буново Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Манастира" Поземлен имот с идентификатор №: 07051.58.2
• Поземлен имот - пасище (9229 кв.м.)
Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост
П-1638 / 28.9.2023 Публична общинска собственост с.Буново Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Орлек" Поземлен имот с идентификатор №: 07051.152.17
• Поземлен имот - пасище (4842 кв.м.)
Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост
П-1637 / 10.7.2023 Публична общинска собственост с.Мирково Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Куков връх" Поземлен имот с идентификатор №: 48324.174.20
• Поземлен имот - пасище (41646 кв.м.)
Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост
П-1636 / 25.1.2023 Публична общинска собственост с.Смолско Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Войняшка река" Поземлен имот с идентификатор №: 67636.92.398
• Поземлен имот - пасище (1181 кв.м.)
Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост
П-1635 / 25.1.2023 Публична общинска собственост с.Смолско Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Войняшка река" Поземлен имот с идентификатор №: 67636.92.213
• Поземлен имот - пасище (1600 кв.м.)
Имотът се управлява от Кметът на Община Мирково на основание чл.12 ал.5 от Закона за Общинската собственост